Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”

Contract POSDRU/89/1.5/S/52432

Titlul proiectului: “ORGANIZAREA ŞCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NAŢIONAL "BIOTEHNOLOGII APLICATE"  CU IMPACT ÎN BIOECONOMIA ROMÂNEASCĂ” (SPD-BIOTECH)


Consorţiu:

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca - Coordonator de proiect

http://www.usamvcluj.ro/SPD-BIOTECH/index.htm

Manager de proiect: prof.dr.ing. Doru Pamfil

Universitatea Politehnica din Bucureşti – Partener P1

Responsabil de proiect: prof.dr.ing. Mihai Caramihai

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi – Partener P2

Responsabil de proiect: prof.dr.ing. Gabriela Bahrim

Proiectul asigură impactul pe termen mediu/lung al direcţiilor de cercetare dezvoltate (biotehnologii agroalimentare, industriale, de mediu şi medicale), abordând strategic direcţiile esenţiale de dezvoltare a biotehnologiilor inovative bazate pe cunoaştere.